TUT rename tên màu Facebook by Lan Anh và Trần Hà 2018

   TUT RENAME TÊN MÀU FACEBOOK

  CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

  Bước 1 : vào account cần rename có cmnd hoặc id card cũng được nhé <3 div="">
  Link tạo id card : Tại Đây
  Bước 2 : vào link 333 : Tại Đây
  Gửi spam cho ra checkpoint tên giả
  Kí tự Checkpoint Tên Giả
  1, O.O
  2, ϟϟϟ
  Ví dụ : Tên trên acc là Trần Nhật Sinh Thì :
  Dòng 1 Tên : Sinh ϟϟϟ ϟϟϟ
  Dòng 3 Họ : Trần Nhật

  Bước 3 : Hóng acc cptg vô up kí tự chọn không cập nhập => tiếp => rồi dán kí tự làm cho chuyển màu + all màu ( nếu muốn facebook rep kí tự 5s thì khi bị checkpoint tên giả  rồi thì fake ip indonesia nhé )
  Dán như sau :
  Dòng 1 : \٠\l╭┳⟗➽╦═────────✪➣ ╰✿╮█████╬╬╬─☞⚅⚄⚃ ★╭⍝╮★⚀⚅⚄⚃⚁⚂★✓╭⍝╮
  ⚀☜───╬╬╬╬╬█████╰✿
  Dòng 3 : Tên như cmnd hoặc id card : Trần Nhật Sinh
  Bước 4 : Hóng tên về nếu có email thì vào mail xem thông báo thôi mất khoảng time rất ngắn nhé . Thường mình rename ip việt cũng rep bằng giây luôn.
  ...
  Nội dung chính