HƯỚNG DẪN TẠO TOKEN ẢO BUFF SUB WEB ROCKYSITE.NET by Trần Hà

  Bước 1: Vào link sau : https://www.facebook.com/whitehat/accounts/


  Bước 2: Nhấn tiếp "Tạo tài khoản mới" và sẽ hiện ra hộp thoại sau :
  *Tương ứng thì phần Login email là tài khoản và Login password là mật khẩu 

  Bước 3: Sang web GET TOKEN của Rockysite.net ta điền vào và nhấn Login

  Link web GET TOKENTẠI ĐÂY

  Bước 4: Login xong nó sẽ hiện ra hộp Token cho các bạn :))) khi này chỉ cần copy toàn bộ và dán vào dòng bên dưới là các bạn sẽ Login được vào web và buff sub như thường !

  Dán Token vào : rockysite.net

  ...
  Nội dung chính