Share Newspaper Blogger Template New 2019-Star Sinh

  Newspaper đây là mẫu mới được thiết kế dựa trên theme Newspaper 9 nổi tiếng trên WordPress có giao diện đẹp, tốc độ tải trang tương đối nhanh, dữ liệu có cấu trúc đầy đủ, bố cục tiện ích gọn gàng dễ dàng cài đặt không phải can thiệp quá nhiều vào theme ,ngoài ra mẫu này thích hợp để đặt nhiều quảng cáo, banner,... 

  Newspaper Blogger Template


  TÍNH NĂNG GIAO DIỆN:

  Tính năngTest
  LayoutVersion 3
  WidgetVersion 2
  ReponsiveCheck
  Mobile FriendlyCheck
  404 PageCheck
  SearchTrue
  Label WidgetTrue
  Featued Post WidgetTrue
  Popular Posts WidgetTrue
  Banner Ads WidgetTrue
  ...
  Nội dung chính